Γερανοί - High Performance Stability Control (HPSC)

Μια ολοκληρωμένη λύση για τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας των γερανών – παπαγάλων επί φορτηγού οχήματος, ανάλογα με την έκταση των σταθεροποιητών κάθε στιγμή, δημιούργησε η Palfinger.

HPSC-Palfinger

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανάλυση για αυτό το νέο σύστημα της Palfinger.