ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008


Η Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει τα εξής σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης μέρους του μερίματος της χρήσης 2008, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της: 

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου 2009 αποφάσισε οτι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα είναι ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή από 24.06.09 έως και 26.06.09), μειωμένη κατά ποσοστό 10%.
2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση την χρηματηστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά τις 24.06.09 έως και 26.06.09, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 29.06.09 απόφαση του προσδιόρισε την ακριβή τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία ανέρχεται σε 2,43 ευρώ. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω