ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (08.09.2017)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. μετά την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Σεπτεμβρίου 2017, ανακοινώνει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σε σώμα καθώς και τον καθορισμό των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών ως εξής:

 

  • Αvαστάσιoς Πoλίτης του Αδάμ   (Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Γεώργιoς Κόλλιας του Χαραλάμπους (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)
  • Νατάσα Κόβα του Γεωργίου (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Stephan Herron του Charles (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Παρασκευή Πολίτη του Παναγιώτη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

 

Η θητεία του Δ.Σ. θα είναι τριετής, δυνάμενη να παραταθεί έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω