ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018 (21.12.2017)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

(Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιστροφής Κεφαλαίου)

 

Σε συνέχεια της από 06/12/2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας και σύμφωνα µε τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο 2018 ως προς την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της Εταιρίας, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Αποκοπή Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου:

21/2/2018

Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου:

22/2/2018

Έναρξη Καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου:

27/2/2018

Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω Τράπεζας η οποία θα πιστώσει τους λογ/σμούς των χειριστών. Εκτενής ενημέρωση θα ακολουθήσει με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Ν. Κηφισιά, 21 Δεκεμβρίου 2017