ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (22.07.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Η εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» έλαβε τις ακόλουθες ενημερώσεις από τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα:

  • Ο κ. Αναστάσιος-Αλέξανδρος Πολίτης του Αδάμ, Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 1.549.332 μετοχών, συνολικής αξίας € 5.094.203,62.
  • Η κα Ευθαλία Πολίτη του Δημοσθένη, σύζυγος του κ. Α. Πολίτη, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 100.873 μετοχών, συνολικής αξίας € 331.670,42.

 

Ν. Κηφισιά, 22 Ιουλίου 2019