Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου (22.07.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

(α) Με το από 18 Ιουλίου 2019 πρακτικό του εξέλεξε τους κ.κ. Alexei Schreier και Αθανάσιο Τσοτσορό σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αναστασίου – Αλεξάνδρου Πολίτη και Stephen Herron, όρισε δεν τον κ. Τσοτσορό ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στην θέση του κ. Herron μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και

(β) Με το από 19 Ιουλίου 2019 πρακτικό του εξέλεξε του κ.κ. Κωνσταντίνο Σχοινά και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και κ. Παρασκευής Πολίτη, όρισε δεν τον κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στην θέση του κ. Χατζηδάκη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Alexei Schreier του Gideon, Πρόεδρος του ΔΣ, εκτελεστικό μέλος
  • Νατάσα Κόβα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  • Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
  • Κωνσταντίνος Σχοινάς του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
  • Αθανάσιος Τσοτσορός του Ευάγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
  • Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ο κύριος Αθανάσιος Τσοτσορός ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 

Ν. Κηφισιά, 22 Ιουλίου 2019

 

 

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω