Ορθή επανάληψη της από 22-07-2019 ανακοίνωσης - Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου (14.08.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ορθή επανάληψη της από 22-07-2019 ανακοίνωσης

 

Η εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

 

(α) Με το από 18 Ιουλίου 2019 πρακτικό του εξέλεξε τους κ.κ. Alexei Schreier και Αθανάσιο Τσοτσορό σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αναστασίου – Αλεξάνδρου Πολίτη και Stephan Herron, που είχαν την ιδιότητα του μη Εκτελεστικού Προέδρου και του ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα.

Ορίστηκε δε η ιδιότητα του κ. Αθανάσιου Τσοτσορού ως προσωρινού ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ μέχρι την αμέσως επόμενης ΓΣ που θα ορίσει ή θα εκλέξει ανεξάρτητο μέλος.

Ορίστηκε ο κ. Τσοτσορός ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στην θέση του κ. Herron μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

και

(β) Με το από 19 Ιουλίου 2019 πρακτικό του εξέλεξε ως μέλη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Σχοινά και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και κ. Παρασκευής Πολίτη, που είχαν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους και της Διευθύνουσας Συμβούλου, αντίστοιχα.

Ορίστηκε, δε , η ιδιότητα του κ Κωνσταντίνου Μητρόπουλου ως προσωρινού ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ μέχρι την αμέσως επόμενης ΓΣ που θα ορίσει ή θα εκλέξει ανεξάρτητο μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

  • Alexei Schreier του Gideon, Πρόεδρος του ΔΣ, εκτελεστικό μέλος
  • Νατάσα Κόβα του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  • Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
  • Κωνσταντίνος Σχοινάς του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
  • Αθανάσιος Τσοτσορός του Ευάγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
  • Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Περαιτέρω ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στην θέση του κ. Χατζηδάκι μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ο κ. Αθανάσιος Τσοτσορός με την ίδια ημερομηνία (19-07-2019) απόφαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε Πρόεδρός της

μέχρι την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

 

 

Ν. Κηφισιά, 14/08/2019