Γνωστοποίηση αλλαγής του ρόλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (14.08.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι με την από 14 Αυγούστου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Alexei Schreier, κατέστη μη-εκτελεστικός για λόγους εφαρμογής καλυτέρων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Νέα Κηφισιά, 14 Αυγούστου 2019