Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.03.2013) - eltrak