ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ (η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Το παρόν περιγράφει τους όρους χρήσης του site και την πολιτική Απορρήτου για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) που επεξεργαζόμαστε (συλλέγουμε, αποθηκεύουμε κλπ όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω του ιστότοπού μας ή με email
Ως Υπηρεσίες νοούνται η επικοινωνία ή η παροχή πληροφοριών από σχετικά με τις δραστηριότητές της , η διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης σύμβασης προς παροχή υπηρεσιών μας ή μια Συναλλαγή .
Η χρήση του ιστότοπου μας και της φόρμας επικοινωνίας και η περιήγηση του διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση με αυτούς. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, όπως αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, δεν είναι η δυνατή η χρήση των Υπηρεσιών.
Οποιοδήποτε έγγραφο διατίθεται για φόρτωση (down-loading) μέσω της ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία. Η χρήση τέτοιων εγγράφων περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.
Δεν δηλώνουμε με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ως άνω έγγραφα και στις ανακοινώσεις είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ελέγξουμε τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο site της για τυχόν λάθη και ανακρίβειες, αλλά δεν εγγυόμαστε την ορθότητα και την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε το site ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Δεν φέρουμε ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.
Έκαστος χρήστης είναι ελεύθερος να προβεί σε χρήση του ιστότοπου ή της φόρμας σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη.
Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των ως άνω χρήσεων ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Εμείς δεν ασκούμε κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης. Είναι αναγκαίο να συμπληρώνει ο χρήστης σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στην on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site μας υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και οιοσδήποτε χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το site αυτό με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.
Ευθύνη του χρήστη
Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το site και την online φόρμα
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη σε μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας
Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Διαφημίσεις κάθε τύπου.
Οι χρήστες δεν μπορούν να προβαίνουν σε περισσότερες της μιας εγγραφές. Επιπλέον, απαγορεύεται να πωλούν, ανταλλάσσουν, ή με άλλο τρόπο μεταφέρουν το λογαριασμό τους σε τρίτους. Εάν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, δεν είναι η δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας.
Επίσης συμφωνούν και αποδέχονται ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες μας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site της. Επιπλέον, οι χρήστες αποδέχονται ρητώς με το παρόν ότι θα αποζημιώσουν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τους συνεργάτες toy για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που ανάρτησε, δημοσίευσε ή άλλως μετέφερε μέσω των υπηρεσιών της μας καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων Υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.
Πνευματικά Δικαιώματα
Στο site περιλαμβάνονται υλικό, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία μας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα και την άδεια από τον εκάστοτε προμηθευτή της να χρησιμοποιεί τις επωνυμίες και τα σήματα του.
Όρια Ευθύνης
Χρησιμοποιώντας το site, κάθε χρήστης συμφωνεί απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή του χρήση και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. .
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα που ο χρήστης εισάγει κατά τη συμπλήρωση της εκάστοτε on-line φόρμας επικοινωνίας του site.
Ισχύον δίκαιο – Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση διένεξης ή διαφοράς σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των όρων αυτών εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο.
Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από η ΕΤΑΙΡΕΙΑ , στην Ελλάδα (Αττική) και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν χρήστης επιλέξει να έχει πρόσβαση στο site μας από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθεί και τους Νόμους της χώρας αυτής.
Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των όρων αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.
Για κάθε διαφορά δε που μπορεί να προκύψει εξ’ αυτών αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.