Offices and Locations

 

 

 

Headquarters

 

 

  
 

Athens

Thivaidos 15

14564, Nea Kifisia

 • Tel: +30210 8196800
 • Fax: +30210 8078214
    
 

Branches

    
 

Thessaloniki – Office

P.O. Box 167

Extension of Pontou St.

57009 Kalohori, Thessaloniki

 • Tel: +302310 014400
 • Fax: +302310 754611
 

Patra

1, Dimokratias st., Ovrya Patras

26332 Patra

 • Tel: +302610 580000 & 580010
 • Fax +302610 431640
 

Larissa

1st klm Old Natl. Rd Larissa – Thessaloniki

41336 Larissa

 • Tel: +302410 554720 & 30
 • Fax: +302410 230 123
      
 

Thessaloniki – WAREHOUSE

Ipirou st.

57009 Kalochori, Thessaloniki

 • Tel: 302 310 754315-6
 • Fax: +302310 751207
 

Crete

7th km Heraklion – Mires

PO Box 429 Athanaton

71500 Heraklion, Crete

 • Tel: +302810 311903
 • Fax: +302810 260621