Άλλη μία διάκριση για την Elastrak-Bridgestone, εταιρία του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ