ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (08.12.2017) - eltrak