Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (06.12.2017) - eltrak