ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (15.09.2017) - eltrak