Μηχανικός Πωλήσεων - Αθήνα

Μηχανικός Πωλήσεων
Ο όμιλος εταιριών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα: Μηχανικό Πωλήσεων για το τμήμα πωλήσεων βιομηχανικού κλάδου. Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ΜS Office
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Δυνατότητα ταξιδιών όταν χρειαστεί
Επιθυμητά προσόντα:
 • Γνώσεις σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πετρελαίου, φυσικού αερίου και βιοαερίου
 • Εμπειρία σε μελέτες & επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων φυσικού αερίου & συμπαραγωγής
 • Γνώση της αγοράς ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Πωλητής ανταλλακτικών μηχανημάτων έργων - Αθήνα

Πωλητής ανταλλακτικών μηχανημάτων έργων
Ο όμιλος εταιριών της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ζητά να προσλάβει για την περιοχή της Αθήνας Πωλητή Ανταλλακτικών Μηχανήματων Έργων. Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο σχολής τεχνικής κατεύθυνσης
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Η εταιρία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην ομάδα του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ; Εμπνέεστε από το αντικείμενο εργασιών των εταιριών μας και θεωρείτε ότι μπορείτε να συμβάλετε με αποφασιστικό τρόπο; Επικοινωνήστε μας το ενδιαφέρον σας και θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε, μόλις εκδηλωθεί ανάλογη διαθέσιμη θέση εργασίας.   

  Ονοματεπώνυμο*

  Email*

  Τηλέφωνο*

  GR