Ηλεκτρολόγος Γεννητριών, Κηφισιά

Ηλεκτρολόγος Μηχανημάτων Γεννητριών, Κηφισιά
Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ζητά να προσλάβει στην Αθήνα Ηλεκτρολόγο Γεννητριών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχολείται με την συντήρηση, επισκευή, διάγνωση βλαβών γεννητριών.

Απαιτούμενα Προσόντα/Δεξιότητες:
- Πτυχίο TEI/IEK
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Ευκαιρίες βελτίωσης και εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων και προοπτικές εξέλιξη
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική, συνταξιοδοτική κάλυψη
- Εταιρικό λεωφορείο για διευκόλυνση μετακίνησης

Πωλητής Πάγκου Ανταλλακτικών, Θεσσαλονίκη

Πωλητής Πάγκου Ανταλλακτικών, Θεσσαλονίκη
Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ζητεί να προσλάβει στην Θεσσαλόνικη Πωλητή Πάγκου Ανταλλακτικών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την επαφή με τον πελάτη και την εν γένει εξυπηρέτησή των αναγκών και την διεύρυνση τους, σε ότι αφορά τα αντ/κά των μηχανημάτων. Θα συνεργάζεται με το τμήμα της αποθήκης καθώς και με τους αρμόδιους για την έκδοση των παραστατικών.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ Τεχνικής Κατεύθυνσης
- Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση
- Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και ειδικότερα τεχνικών όρων
- Άριστη γνώση Η/Υ και ΜS Office
- Καλή γνώση Αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας
- Μεθοδικότητα, Προσαρμοστικότητα, Ευπροσηγορία, Οργανωτικότητα, Ομαδικό Πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατρική κάλυψη και πρόσθετο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Πωλητής Ανταλλακτικών, Κηφισιά

Πωλητής Πάγκου Ανταλλακτικών, Κηφισιά
Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. . ζητεί να προσλάβει στην Κηφισιά Πωλητή Πάγκου Ανταλλακτικών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την επαφή με τον πελάτη και την εν γένει εξυπηρέτησή των αναγκών και την διεύρυνση τους, σε ότι αφορά τα αντ/κά των μηχανημάτων. Θα συνεργάζεται με το τμήμα της αποθήκης καθώς και με τους αρμόδιους για την έκδοση των παραστατικών.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ Τεχνικής Κατεύθυνσης
- Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση
- Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και ειδικότερα τεχνικών όρων
- Άριστη γνώση Η/Υ και ΜS Office
- Καλή γνώση Αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας
- Μεθοδικότητα, Προσαρμοστικότητα, Ευπροσηγορία, Οργανωτικότητα, Ομαδικό Πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατρική κάλυψη και πρόσθετο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
- Εταιρικό λεωφορείο για διευκόλυνση μετακίνησης

IT First Level Support Technician (Help Desk), Κηφισιά

IT First Level Support Technician (Help Desk), Κηφισιά
Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ζητά να προσλάβει στην Αθήνα IT First Level Support Technician (Help Desk)


Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή υποστήριξης στους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους, επιλύοντας απλά καθημερινά προβλήματα, διαχειριζόμενος τα tickets , συντονίζοντας προβλήματα που δεν επιλύονται με την πρώτη κλήση και προώθηση τους στους κατάλληλους ειδικούς. Οι αποφάσεις, οι διαδικασίες και οι βελτιστοποιήσεις γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζει ο CIO.

Βασικές Αρμοδιότητες:
- Υποστήριξη Help Desk μέσω τηλεφώνου, email, Ticketing και αντιμετώπιση προβλημάτων
- Βοήθεια των χρηστών στην αναγνώριση τεχνικών προβλημάτων και πηγής των προβλημάτων
- Υποστήριξη και επίλυση απλών-βασικών προβλημάτων
- Συνεργασία με το τμήμα Μηχανογράφησης για την εύρεση τεχνικών λύσεων
- Δημιουργία Ticket και διανομή τους. Παρακολούθηση ανοιχτών ticket και παροχή αναφορών στους χρήστες

Απαιτούμενα Προσόντα/Δεξιότητες:
- 2-3 χρόνια σχετικής εμπειρίας ή πτυχίο Πληροφορικής
- Τεχνική γνώση λειτουργίας υπολογιστικού εξοπλισμού, υποστήριξης πελατών, δοκιμών, συστημάτων δικτύου δεδομένων, εγκατάστασης λογισμικού, αναβάθμισης λειτουργικών συστημάτων Microsoft, αναπτύξεις υπολογιστών
- Εξαιρετικές γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας. Ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά σε ομάδα και αρμονικά με το προσωπικό, τους συναδέλφους και την κοινότητα χρηστών
- Εξειδίκευση σε επίλυση προβλημάτων-ανάλυση
- Γνώση Αγγλικών

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη
- Εταιρικό λεωφορείο για διευκόλυνση μετακίνησης

Τεχνίτης-Μηχανικός Ναυτικών Μηχανών, Κηφισιά

Τεχνίτης-Μηχανικός Ναυτικών Μηχανών, Κηφισιά
Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ζητά να προσλάβει στην Αθήνα Τεχνίτη-Μηχανικό Ναυτικών Μηχανών


Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχολείται με τη συντήρηση και τις γενικές επισκευές του κινητήρα και των εξαρτημάτων του, καθώς και θα πραγματοποιεί βασικές διαγνώσεις και ρυθμίσεις του κινητήρα.

Απαιτούμενα Προσόντα/Δεξιότητες:
- Πτυχίο σχολής τεχνικής κατεύθυνσης
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3έτη
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη
- Εταιρικό λεωφορείο για διευκόλυνση μετακίνησης

Αποθηκάριος, Κηφισιά

Αποθηκάριος, Κηφισιά
Ο Όμιλος Εταιριών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει στις εγκαταστάσεις του στην ΚηφισιάΑποθηκάριο

Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ
- Δίπλωμα χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
- Ικανότητα χρήσης χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα
- Ικανότητα χρήσης RFID scanner
- Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
- Γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:
- Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS office)
- Επαγγελματικό διπλωμα οδήγησης

Η εταιρία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη
- Ευκαιρίες βελτίωσης και εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων και προοπτικές εξέλιξης
- Εταιρικό λεωφορείο για διευκόλυνση της μετακίνησης

Τεχνίτης Μηχανικός -Ηλεκτρολόγος μηχανημάτων έργου, Κηφισιά

Τεχνίτης Μηχανικός -Ηλεκτρολόγος μηχανημάτων έργου, Κηφισιά
Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ζητά να προσλάβει στην Κηφισιά Τεχνίτη Μηχανικό-Ηλεκτροτεχνίτη μηχανημάτων έργου


Ο κατάλληλος υποψήφιος  θα κάνει ρυθμίσεις παραμέτρων και θα εκτελεί  εποπτικό έλεγχο της σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων  της CATERPILLAR. Θα φέρνει εις πέρας γενικές επισκευές εξαρτημάτων μηχανημάτων και θα πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους και διαγνώσεις με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων στα επιμέρους συστήματα των μηχανημάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα/Δεξιότητες:
- Πτυχίο σχολής τεχνικής κατεύθυνσης
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά Προσόντα:
- 3ετής Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική, συνταξιοδοτική κάλυψη
- Εταιρικό λεωφορείο για διευκόλυνση μετακίνησης

Τεχνίτης Μηχανικός -Ηλεκτρολόγος μηχανημάτων έργου, Θεσσαλονίκη

Τεχνίτης Μηχανικός -Ηλεκτρολόγος μηχανημάτων έργου, Θεσσαλονίκη
Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ζητά να προσλάβει στην Θεσσαλονίκη Τεχνίτη Μηχανικό-Ηλεκτροτεχνίτη μηχανημάτων έργου


Ο κατάλληλος υποψήφιος  θα κάνει ρυθμίσεις παραμέτρων και θα εκτελεί  εποπτικό έλεγχο της σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων  της CATERPILLAR. Θα φέρνει εις πέρας γενικές επισκευές εξαρτημάτων μηχανημάτων και θα πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους και διαγνώσεις με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων στα επιμέρους συστήματα των μηχανημάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα/Δεξιότητες:
- Πτυχίο σχολής τεχνικής κατεύθυνσης
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά Προσόντα:
- 3ετής Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική, συνταξιοδοτική κάλυψη

Ε-commerce & Caterpillar Digital app Consultant

Ε-commerce & Caterpillar Digital app Consultant
Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ζητά να προσλάβει στην Αθήνα Ε-commerce & Caterpillar Digital app Consultant


Ο κατάλληλος ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή επαφή με τους πελάτες και τη παρακολούθηση, βελτίωση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών της εταιρείας .

Βασικές Αρμοδιότητες:

- Προώθηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγγελιών και τηλεματικής σύνδεσης εξοπλισμού.
- Παρακολούθηση και έλεγχος της αξιοποίησής των CAT Apps.
- Παρακολούθηση ανταγωνισμού.
- Επαφή , υποστήριξη-εκπαίδευση πελατών στις ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Απαιτούμενα Προσόντα/Δεξιότητες:
- Πτυχίο Σχολής Τεχνικής Κατεύθυνσης.
- Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων, ιδανικά στο χώρο του Aftermarket. Προϋπηρεσία στο χώρο των μηχανημάτων έργου θα θεωρηθεί προσόν.
- Working Knowledge Αγγλικών. Δυνατότητα κατανόησης τεχνικού κειμένου, προγραμμάτων εύρεσης ανταλλακτικών, παρακολούθησης εκπαιδεύσεων.
- Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (Office κλπ.). Η εξοικείωση με προγράμματα ERP & CRM θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
- Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτικές ικανότητες .
- Δυναμισμός, ευελιξία και ανάληψη πρωτοβουλιών.

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική, συνταξιοδοτική κάλυψη
- Εταιρικό Λεωφορείο για διευκόλυνση της μετακίνησης
- Εταιρικό κινητό & laptop.

Αποθηκάριος-Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος, Θεσσαλονίκη

Αποθηκάριος-Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος, Θεσσαλονίκη
Η εταιρία ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη Αποθηκάριο-Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος

Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ
- Δίπλωμα χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
- Ικανότητα χρήσης χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα
- Ικανότητα χρήσης RFID scanner
- Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
- Γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:
- Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS office)
- Επαγγελματικό διπλωμα οδήγησης

Η εταιρία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη
- Ευκαιρίες βελτίωσης και εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων και προοπτικές εξέλιξης

Πωλητής Ανταλλακτικών Ναυτικών Κινητήρων

Πωλητής Ανταλλακτικών Ναυτικών Κινητήρων
Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. . ζητεί να προσλάβει στην Κηφισιά Πωλητή Ανταλλακτικών Ναυτικών Κινητήρων

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι σε συνεχή επαφή με τους πελάτες του ναυτιλιακού κλάδου για την εξυπηρέτησή των αναγκών τους σε ανταλλακτικά

Βασικές Αρμοδιότητες
- Επικοινωνεί με τους πελάτες για την διερεύνηση των αναγκών τους και την εύρεση των κατάλληλων ανταλλακτικών
- Χειρίζεται τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα για την σύνταξη και αποστολή προσφορών και την εκτέλεση παραγγελιών
- Οργανώνει αποστολές ανταλλακτικών μέχρι την παραλαβή τους από τον πελάτη. ενεργώντας για την τιμολόγησή τους, τη μεταφορά τους και τον εκτελωνισμό τους όπου απαιτείται

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Τεχνικής Σχολής, Τ.Ε.Ι ή Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
- Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογη θέση
- Δυνατότητα κατανόησης τεχνικού κειμένου και μηχανολογικού σχεδίου
- Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων MS Office
- Καλή γνώση Αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη
- Συνεχείς ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
- Εταιρικό λεωφορείο για διευκόλυνση μετακίνησης
- Εταιρικό κινητό & laptop

Αντιπρόσωπο Πωλήσεων Ανταλλακτικών & Τεχνικής Υποστήριξης (P.S.S.R)

Αντιπρόσωπο Πωλήσεων Ανταλλακτικών & Τεχνικής Υποστήριξης (P.S.S.R)
Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. . ζητεί να προσλάβει στην Αθήνα Αντιπρόσωπο Πωλήσεων Ανταλλακτικών & Τεχνικής Υποστήριξης (P.S.S.R) Χωματουργικού Κλάδου

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη των πωλήσεων ανταλλακτικών & των υπηρεσιών συνεργείου μέσω της άρτιας κάλυψης και εξυπηρέτησης του πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης του.

Βασικές αρμοδιότητες:
- Προώθηση πωλήσεων ανταλλακτικών και υπηρεσιών συνεργείου
- Κάλυψη και διεύρυνση πελατολογίου
- Παρακολούθηση αγοράς
- Πρωτοβάθμιοι Τεχνικοί έλεγχοι μηχανημάτων
- Δημιουργία συνεργειών με τα Τμήματα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Τεχνικής Σχολής , ιδανικά Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εμπειρία στο χώρο των μηχανημάτων έργου
- Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων, ιδανικά στο χώρο του Aftermarket.
- Γνώση Αγγλικών. Δυνατότητα κατανόησης τεχνικού κειμένου, προγραμμάτων εύρεσης ανταλλακτικών, παρακολούθησης εκπαιδεύσεων
- Γνώση MS Office
- Κοινωνικότητα και επικοινωνιακές ικανότητε
- Οργανωτικές ικανότητες , Δυναμισμός, ευελιξία και ανάληψη πρωτοβουλιών, Πελατοκεντρικός προσανατολισμός
- Δυνατότητα ταξιδιών σε συστηματική βάση στις περιοχές ευθύνης

Η εταιρία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη
- Συνεχείς ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
- Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, laptop

Μηχανικός εργου ναυτιλιακού κλάδου

Μηχανικός έργου ναυτιλιακού κλάδου
Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ ζητεί να προσλάβει στην Αθήνα Μηχανικό έργου ναυτιλιακού κλάδου.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και διαχείριση έργων ναυτιλιακού κλάδου μέσω επικοινωνίας με πελάτες, προμηθευτές και τμημάτων της εταιρείας με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει το τμήμα πωλήσεων.

Κύριες Αρμοδιότητες
- Προετοιμασία τεχνικών σετ προδιαγραφών, σχεδίων και οδηγιών εγκατάστασης για αποστολή τους σε πελάτες.
- Εύρεση κατάλληλου εξοπλισμού ή/ και ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των έργων, και παραγγελία αυτών.
- Υποστήριξη του Μηχανικού Πωλήσεων ή του Εκπροσώπου πωλήσεων .
- Δια ζώσης παρακολούθηση έργων μέσω επίσκεψης σε ναυπηγεία και εργοτάξια.

Απαραίτητα προσόντα:
- ΤΕΙ/ ΑΕΙ Μηχανολογίας ή Ναυπηγικής ή Ηλεκτρολογίας ή Απόφοιτοι Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού
- Άριστη γνώση Aγγλικών (Proficiency)
- Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων WORD, EXCEL, POWER POINT
- Γνώση προγραμμάτων AUTOCAD
- Προϋπηρεσία στον τομέα της ναυτιλίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Η εταιρία προσφέρει:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Εξαίρετο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη
- Συνεχείς ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
- Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, laptop

Χειριστής μηχανήματος

Χειριστής μηχανήματος
Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε ζητά να προσλάβει στην Αθήνα Αδειοδοτούμενο Χειριστή μηχανήματος έργου

Απαιτούμενα Προσόντα/Δεξιότητες:
- Απολυτήριο λυκείου
- Άδεια 1ης ομάδας χειριστή μηχανήματος έργου
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
- Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.

Επιθυμητά Προσόντα:
- Καλή γνώση Αγγλικών .
- Καλή χρήση Η/Υ.
- Άδεια 2ης-3ης ομάδας χειριστή μηχανήματος έργου

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
- Άριστο περιβάλλον εργασίας.
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική, συνταξιοδοτική κάλυψη.
- Εταιρικό λεωφορείο για διευκόλυνση της μετακίνησης.

Τεχνίτης-Συγκολλητής

Τεχνίτης-Συγκολλητής
Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε ζητά να προσλάβει στην Αθήνα Τεχνίτη-Συγκολλητή.

Απαιτούμενα Προσόντα/Δεξιότητες:
- Απολυτήριο λυκείου
- Γνώση Αγγλικών.
- Γνώσεις ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Κοπή μετάλλων με οξυγόνο.
- Εφαρμογή κατασκευών επί φορτηγών οχημάτων ή μηχανημάτων.
- Ηλεκτροσυγκόλληση με σύρμα και ηλεκτρόδιο..
- Επεξεργασία μετάλλων εν θερμώ.
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
- Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
- Άριστο περιβάλλον εργασίας.
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική, συνταξιοδοτική κάλυψη.
- Εταιρικό λεωφορείο για διευκόλυνση της μετακίνησης.

Ηλεκτρολόγος Μηχανημάτων Έργου-Ναυτικών Μηχανών

Ηλεκτρολόγος Μηχανημάτων Έργου-Ναυτικών Μηχανών
Ο όμιλος εταιρειών ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ζητά να προσλάβει στην Αθήνα Ηλεκτρολόγο Μηχανημάτων Έργου-Ναυτικών Μηχανών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχολείται με την αντιμετώπιση προβλημάτων στο ηλεκτρολογικό μέρος των μηχανημάτων ή ναυτικών μηχανών. Παράλληλα, θα κάνει ρυθμίσεις παραμέτρων και θα εκτελεί εποπτικό έλεγχο της σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων ή ναυτικών μηχανών.

Απαιτούμενα Προσόντα/Δεξιότητες:
- Πτυχίο σχολής τεχνικής κατεύθυνσης
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
- Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική, συνταξιοδοτική κάλυψη

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην ομάδα του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ; Εμπνέεστε από το αντικείμενο εργασιών των εταιριών μας και θεωρείτε ότι μπορείτε να συμβάλετε με αποφασιστικό τρόπο; Επικοινωνήστε μας το ενδιαφέρον σας και θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε, μόλις εκδηλωθεί ανάλογη διαθέσιμη θέση εργασίας.   

    Ονοματεπώνυμο*

    Email*

    Τηλέφωνο*