Ανακοίνωση Έγκρισης και Διάθεσης Πληροφοριακού Δελτίου (09.10.2019) - eltrak