Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.01.2011) - eltrak