Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.03.2012) - eltrak