Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.03.2012) - eltrak