Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.02.2013) - eltrak