Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.02.2014) - eltrak