Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.03.2012) - eltrak