Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.07.2010) - eltrak