Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.07.2010) - eltrak