ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (15.02.2018) - eltrak