Ανακοίνωση για Συμμετοχή της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. σε Διαγωνισμό (21.01.2015) - eltrak