Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (08.01.2020) - eltrak