Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (10.01.2020) - eltrak