Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (16.07.2019) - eltrak