Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (17.02.2016) - eltrak