Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (20.09.2019) - eltrak