ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3556/2007 (11.05.2017) - eltrak