ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ(30.05.2017) - eltrak