ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟY 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) και (β) ΤΟΥ Ν. 3461/2006 (23.10.2019) - eltrak