Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (27.03.2013) - eltrak