Δικαιολογητικά ΠρόσληψηςΣας παρακαλούμε να μας αποστείλετε, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης της συνεργασία μας, τα παρακάτω έγγραφα ηλεκτρονικά στα emails:

astavrou@eltrak.gr dpagoulatos@elastrak.gr ekampisiou@eltrak.gr • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Βιογραφικό Σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας/ τηλέφωνο /email /
  διεύθυνση κατοικίας)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Kατάστασης (εκδίδεται από το ΚΕΠ ή από το gov.gr)
 • Έκδοση Ποινικού Μητρώου και αποστολή σε εμάς του κωδικάριθμου, αριθμού πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης (εκδίδεται από το ΚΕΠ ή από το gov.gr)
 • Εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ
 • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου
 • Βεβαίωση ενσήμων (από το ΙΚΑ ή από το ΑΤΛΑΣ)
 •     https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/atomikos-logariasmos-asphalises
 • Φωτοτυπία λογαριασμού AlphaBank (εάν διαθέτετε)
 • Φωτοτυπίες απολυτηρίων - πτυχίων & αναλυτική βαθμολογία
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία
 • Φωτοτυπία απολυτηρίου στρατού-φύλλο πορείας
 • Βεβαίωση ανεργίας εφόσον υπάρχει


 • Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση πριν την άφιξη σας