Χρήσιμες Πληροφορίες πριν την πρώτη σας ημέρα


Πρόσβαση στην εταιρεία | Αθήνα
Οι εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα βρίσκονται στην Κηφισιά Λεωφόρο Θηβαίδος 15, 145 64.
Εξυπηρετούν δυο εταιρικά λεωφορεία.

Δρομολόγια Ελτρακ


Χώρος στάθμευσης
Η εταιρεία διαθέτει δικό της χώρο parkingΕίσοδος στην εταιρεία

Η είσοδος στο κτίριο και η έξοδος από αυτό πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας, την οποία την παραλαμβάνεται από την πύλη τις πρώτες σας ημέρες στην εταιρεία. Μέχρι την παραλαβή της σας δίνεται κάρτα επισκέπτη ώστε να καταγραφή η είσοδος-έξοδος σας.
Η καθημερινή χρήση της κάρτας κατά την είσοδο και έξοδο απο την εταιρεία είναι υποχρεωτική.
Πρόσβαση στην εταιρεία | Θεσσαλονίκη
Οι εγκαταστάσεις μας στην Θεσσαλονίκη βρίσκονται στην Προέκταση Οδού Πόντου Περιοχή Β ΚΤΕΟ, 570 09.

Χώρος στάθμευσης
Η εταιρεία διαθέτει δικό της χώρο parkingΕίσοδος στην εταιρεία

Η είσοδος στο κτίριο και η έξοδος από αυτό πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας, την οποία την παραλαμβάνεται από την πύλη τις πρώτες σας ημέρες στην εταιρεία. Μέχρι την παραλαβή της σας δίνεται κάρτα επισκέπτη ώστε να καταγραφή η είσοδος-έξοδος σας.
Η καθημερινή χρήση της κάρτας κατά την είσοδο και έξοδο απο την εταιρεία είναι υποχρεωτική.
Πρόσβαση στην εταιρεία | Κρήτη
Πρόσβαση στην εταιρεία | Λάρισα
Πρόσβαση στην εταιρεία | Πτολεμαΐδα
Καθημερινότητα στην ΕΛΤΡΑΚ
Η πρώτη ημέρα σας στην εταιρεία αποτελεί ημέρα καλωσορίσματος!
Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψη σας, θα παραλάβετε τον απαραίτητο εξοπλισμό και θα ενταχθείτε στο τμήμα σας.

Υβριδικό μοντέλο εργασίας
Η τηλεργασία καθορίζεται ανάλογα με τη θέση και τις ανάγκες του τμήματος, με έως και 120 ημέρες το χρόνο.

Χώρος εστίασης
Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι-κουζίνες με τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να γευματίσετε όπως επίσης να φτιάξετε τον καφέ σας.