Ενοικίαση VS αγορά βαρέων μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων - eltrak