Η νέα σειρά φορτωτών - εκσκαφέων της Cat® προσφέρει βελτιωμένες επιδόσεις και καλύτερη απόδοση καυσίμου