Νέα στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την ΕΛΒΟ - eltrak