Ο Όμιλος Eltrak θωρακίζει τη λειτουργία του με λύσεις κυβερνοασφάλειας της Microsoft - eltrak