ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ (03.06.2019) - eltrak