Εξοπλισμός καταστρώματος και σωστικές συσκευές

Η PALFINGER είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές γερανών φόρτωσης και ανυψωτικών συστημάτων παγκοσμίως εκτός από την ξηρά και σε όλους τους βασικούς τομείς της Ναυτιλίας. Η PALFINGER MARINE παρέχει λύσεις ανύψωσης και διακίνησης με μεγάλο εύρος εφαρμογών, από υδραυλικούς γερανούς για ιχθυοκαλλιέργειες και παράκτιες πλατφόρμες έως προσκρουστήρες και σωστικό εξοπλισμό πλοίων. Με καινοτόμο και αξιόπιστο εξοπλισμό καταστρώματος και σωστικές συσκευές, η PALFINGER προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας για να ικανοποιήσει στάνταρ αλλά και εξειδικευμένες ανάγκες. Χάρη δε στο παγκόσμιο δίκτυο έμπειρων ειδικών, διαθέτει ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις εξυπηρέτησης. Το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο αποτελεί ένα αληθινά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους ασχολούνται με τη Ναυτιλία. Πλέον, όσοι ασχολούνται με τη Ναυτιλία, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, θα γνωρίζουν σε ποια εταιρεία να απευθυνθούν και με ποιον να επικοινωνήσουν, όταν πρόκειται για προϊόντα και υπηρεσίες πέριξ της Μεσογείου.


 
 
 

Λίγα λόγια για την PALFINGER

Ως πολυεθνικός όμιλος με περισσότερους από 11.700 υπαλλήλους, ο Όμιλος PALFINGER διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής και συναρμολόγησης σε χώρες της Ευρώπης, της CIS, της Βόρειας και Νότιας Αμερική, καθώς και της Ασίας. Οι πυλώνες της εταιρικής στρατηγικής της είναι η καινοτομία, η διεθνοποίηση, η εστίαση στην ευελιξία προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και η PALFINGER 21st (η ανάπτυξη έξυπνων λύσεων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε συλλογή και διαχείριση δεδομένων). Η PALFINGER θεωρείται όχι μόνο o ηγέτης στην αγορά, αλλά και ο τεχνολογικός ηγέτης στην παγκόσμια αγορά υδραυλικών γερανών φορτωτών. Με ένα δίκτυο με περισσότερα από 5.000 κέντρα πωλήσεων και εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε περισσότερες από 130 χώρες σε όλες τις ηπείρους, η PALFINGER βρίσκεται πάντα κοντά στους πελάτες της.