Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2010 (16.06.2011) - eltrak