Τακτική Γενική Συνέλευση 2014 (17.06.2014) - eltrak