Ανακοίνωση Σχετική με Τροποποιήσεις Καταστατικού της Εταιρίας (19.06.2014) - eltrak