Η Ευημερία των εργαζομένων αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της EΛΤΡAK.

Μέριμνά μας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ευημερίας στον εργασιακό χώρο:

1. Εξασφαλίζοντας ότι ο χώρος εργασίας προσφέρει καθαριότητα, άνεση, και ασφάλεια παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

2. Διευκολύνοντας τους εργαζομένους να ισορροπούν μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής τους ( work life balance ).

3. Διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που προάγουν την επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση μεταξύ των εργαζομένων.

4. Ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας για την έκφραση προτάσεων και ιδεών από τους εργαζομένους προς όλη την ιεραρχική αλυσίδα.