ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016 (30.09.2016) - eltrak