Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών (23.09.2011) - eltrak